قاراائششک

یازار : علیرضارضائی

+0 به یه ن


bbb

قونشوموز«مشه سلیمان» قاراائششگین مال میدانینا آپارمیشدی.ائششگ هرگلنی قاباغدان دیشله ییب دالدان داجفتک آتیردی.

«مشه حسین»چوداربوقیشقیریغی گؤروب،قاباغاگلیب،«مشه سلیمانا»دئدیائوین آبادکیشی بوائششگی هئچ کس آلماز.گؤتورگئت.بوکی هرقاباغدان گلنی دیشله ییب ودالدان گلنه  دَه جفتک آتیر».

«مشه سلیمان»اونابیرباخیب دئدیمشه حسین من بو ائششگی ساتماق اوچون بورایاگتیرمه میشم».

«مشه حسین» تعجبله دئدیپس نه اوچون بوراگتیریب سن»؟!!

«مشه سلیمان» باشین بیرآزتوولاییب یتیم اوشاغلارکیمین دئدیمن بوائششگی بورایاگتیرمیشم تاخلق بیلسینلرکی من بوائششگین الیندن نه لرچکیرم »!!


  • [ ]