تو رمز دوام هستی من هستی
هر صبح و سلام هستی من هستی
من بی تو خراب و ناتمامم ای عشق
معنای تمام هستی من هستی

شنبه 8 اردیبهشت 1403
بؤلوملر : اشعار فارسی ,